GESCHÄFTSLEITUNG

EP Logistik

Frank Peters
Geschäftsführer

Telefon +49 4161 86698-25
Telefax +49 4161 86698-99
Email Frank.Peters@ep-logistic.de

Julian Welcker

Geschäftsführer

Telefon +49 4161 86698-12
Telefax +49 4161 86698-98
Email Julian.Welcker@ep-logistic.de
Email Spedition@ep-logistic.de

VERTRIEBSLEITUNG

Natascha Kreß
Vertriebsleitung & Prokuristin

Telefon +49 4161 86698-30
Fax +49 4161 86698-99
Email Natascha.Kress@ep-logistic.de

QUALITÄTSMANAGEMENT & DATENSCHUTZ

Julia Peters

Qualitätsmanagement & Datenschutz

Telefon +49 4161 86698-28
Fax +49 4161 86698-99
Email Julia.Peters@ep-logistic.de

EUROPÄISCHE LANDVERKEHRE - SPEDITION

Sven Fischer

Operative Leitung & Disposition International

Telefon +49 4161 86698-16
Telefax +49 4161 86698-98
Email Sven.Fischer@ep-logistic.de
Email Spedition@ep-logistic.de

Mirko Linde

Disposition National

Telefon +49 4161 86698-27
Fax +49 4161 86698-98
Email mirko.linde@ep-logistic.de
Email Spedition@ep-logistic.de

Marieke Mahler

Disposition International

Telefon +49 4161 86698-17
Fax +49 4161 86698-98
Email Marieke.Mahler@ep-logistic.de
Email Spedition@ep-logistic.de

Josefine Klein

Disposition National

Telefon +49 4161 86698-37
Fax +49 4161 86698-98
Email Josefine.Klein@ep-logistic.de
Email Spedition@ep-logistic.de

Nalan Santhamoorthy

Disposition International

Telefon +49 4161 86698-33
Fax +49 4161 86698-98
Email Nalan.Santhamoorthy@ep-logistic.de
Email Spedition@ep-logistic.de

Joanna Lisiecka

Disposition National

Telefon +49 4161 86698-23
Fax +49 4161 86698-98
Email Joanna.Lisiecka@ep-logistic.de
Email Spedition@ep-logistic.de

Manish Khatiwada

Disposition International

Telefon +49 4161 86698-32
Fax +49 4161 86698-98
Email Manish.Khatiwada@ep-logistic.de
Email Spedition@ep-logistic.de

Kimberly Kann

Auszubildende

Telefon +49 4161 86698-38
Fax +49 4161 86698-98
Email Kimberly.Kann@ep-logistic.de
Email Spedition@ep-logistic.de

Thies Hartlef

Auszubildender

Telefon +49 4161 86698-31
Fax +49 4161 86698-98
Email Thies.Hartlef@ep-logistic.de
Email Spedition@ep-logistic.de

Hannes Onischke

Disposition International

Telefon +49 4161 86698-15
Fax +49 4161 86698-98
Email Hannes.Onischke@ep-logistic.de
Email Spedition@ep-logistic.de

Victoria Scheibel

Disposition National

Telefon +49 4161 86698-39
Fax +49 4161 86698-98
Email Victoria.Scheibel@ep-logistic.de
Email Spedition@ep-logistic.de

Lina Bohn

Praktikantin

Telefon +49 4161 86698-18
Fax +49 4161 86698-98
Email Lina.Bohn@ep-logistic.de
Email Spedition@ep-logistic.de

LAGERVERWALTUNG

Daniel Kell

Teamleitung Lager

Telefon +49 4161 86698-34
Fax +49 4161 86698-96
Email Daniel.Kell@ep-logistic.de
Email Lager@ep-logistic.de

Sarah-Catharina Petersen

Teamleitung Lager

Telefon +49 4161 86698-19
Fax +49 4161 86698-96
Email Sarah.Petersen@ep-logistic.de
Email Lager@ep-logistic.de

DISPO NAHVERKEHR / CONTAINER

Thomas Schöler

Nahverkehr / Container Disposition

Telefon +49 4161 86698-20
Fax +49 4161 86698-97
Email Thomas.Schoeler@ep-logistic.de
Email Dispo@ep-logistic.de

Dennis Juschka

Nahverkehr / Container Disposition / Fuhrparkleiter

Telefon +49 4161 86698-11
Fax +49 4161 86698-97
Email Dennis.Juschka@ep-logistic.de

NIEDERLASSUNG TREUEN

Holger Pusch

Niederlassungsleiter Treuen
Disposition Fernverkehr
Prokurist

Telefon +49 37468 5843-10
Fax +49 37468 5843-22
Email Holger.Pusch@ep-logistic.de
Email Dispo.Treuen@ep-logistic.de

Kathrin Fechner

Verwaltung Fernverkehr

Telefon +49 37468 5843-12
Fax +49 37468 5843-22
Email Kathrin.Fechner@ep-logistic.de

Martin Speicher

Geschäftsentwicklung

Telefon +49 37468 5843-13
Fax +49 37468 5843-22
Email Martin.Speicher@ep-logistic.de

BUCHHALTUNG

EP Logistik
Birgit Peters

Buchhaltung & Prokuristin
Telefon +49 4161 86698-22
Telefax +49 4161 86698-99
Email Birgit.Peters@ep-logistic.de

EP Logistik
Ernst Peters

Buchhaltung

Telefon +49 4161 86698-21
Telefax +49 4161 86698-99
Email Ernst.Peters@ep-logistic.de

IT

Andre Kryschun
IT-Administrator

Telefon +49 4161 86698-29
Fax +49 4161 86698-90
Email Andre.Kryschun@ep-logistic.de

VERWALTUNG

EP Logistik
Monique Aldag

Dokumentation / Verwaltung

Telefon +49 4161 86698-36
Fax +49 4161 86698-98
Email Monique.Aldag@ep-logistic.de
Email Verwaltung@ep-logistic.de

EP Logistik
Claudia Bade

Dokumentation / Verwaltung

Telefon +49 4161 86698-13
Fax +49 4161 86698-98
Email Claudia.Bade@ep-logistic.de
Email Verwaltung@ep-logistic.de